Heim Beint á efnisyfirlit síðunnar

Í Hofsstaðaskóla er lögð áhersla á að veita góða yfirsýn yfir stöðu nemandans í hverri námsgrein. Nemendur í öllum árgöngum fá reglulega yfir skólaárið upplýsingar/endurgjöf um hæfni sína á hverjum tíma. Skólaárið er allt undir en ekki annaskipt eins og verið hefur. Stuðst er við fimm tákn við matið. Lokamat í öllum námsgreinum verður prentað á vitnisburðarskjal og afhent nemendum í júní. Nánar má lesa um námsmatið í foreldrabréfi um Mentor sem sent var heim í desember 2019 eða í samantektinni um námsmat.

Ástundun
Góð ástundun er mikilvægur þáttur í að nemendum líði vel og að þeir nái árangri í námi og taki framförum. Í skólanum er haldið á skipulegan hátt utan um ástundun nemenda í Mentor. Stuðst er við punktakerfi sem fyrst og fremst er hugsað sem skráningarkerfi um mætingu, heimanám og fleira. Lögð er áhersla á að nemendur í 1. - 3. bekk séu ekki gerðir ábyrgir fyrir punktastöðunni. Það er mat skólans að foreldrar / forráðamenn beri ábyrgð á ástundun ungra nemenda.

Ástundunarflokkar eru tengdir stigum og lækkar ástundunareinkunnin samhliða auknum stigafjölda. Við 5 stig lækkar einkunnin í 9,5 og við 10 stig í 9,0 o.s.frv. Punktakerfið er fyrst og fremst hugsað til skráningar og til að vekja athygli á því þegar misbrestur verður á ástundun nemenda.

Foreldrar/forráðamenn eru hvattir til að fylgjast reglulega með ástundun barna sinna á Fjölskylduvef Mentor. Í byrjun mánaðar sendir skólaritari ástundun í tölvupósti til allra foreldra.

Punktakerfið er þannig uppbyggt:

Fjarvist 2   
Leyfi  0
Seint

1

Veikindi  0   
Ekki með nesti 
Las ekki heima 
Horfði á sund/íþróttir  0
Skilar ekki heimanámi 
Vann ekki í kennslustund 1
Vantar gögn (áhöld og bækur) 1
Vantar íþróttaföt 
Vantar sundföt  1
 Truflar kennslu 0

 
English
Hafðu samband